Коучингът е процес на партньорство между коуча и клиента, в който коучът провокира размисъл и креативност у клиента чрез точни и силни въпроси и го вдъхновява да увеличи своя личен и професионален потенциал. Твоята задача е просто да знаеш какво искаш да постигнеш и го правиш в рамките на 30-60 минути с моята подкрепа.

“Концепцията за коучинга идва от спорта. Обучението по скитенис и голф се променя преди 20 г. от харвардския педагог и тенис експерт Тимоти Галуей. В книгите си той разгръща тезата, че опонентът в собствената ни глава е по-опасен от съперника отсреща, с когото се съревноваваме. Според него коучът може да помогне на клиента да премахне или ограничи вътрешните си препятствия, като така достига до една неочаквана естествена възможност за усвояване и резултати, без да е нужна голяма техническа подкрепа от страна на коуча. Така се стига до същината на метода коучинг: той отключва потенциала на хората, за да максимизира тяхната успеваемост.”

“В края на работата ми с една клиентка почти не ми се налагаше да й задавам въпроси. Аз просто при-със-твах в сесията с нея и само задавах представите, които я водеха до успешното намиране на решения в нейната силна подсъзнателна мъдрост. Това считам за най-големият си успех – да подкрепя човек да промени начина си на мислене, да преодолее вътрешните си съпротиви и страхове и да започне да се “самокоучва” във всяка една минута от деня си. Според нейните думи това се случва още със ставането й сутрин и й помага да преодолее всяко предизвикателство изключително бързо. Гордея се с нейния прогрес и осъзнаване!”