Индивидуални и групови коучинг сесии

Индивидуални коучинг сесии – всяка сесия е с продължителност от 30 до 60 минути, в зависимост от темата (заявката) на клиента.
Добре е да се планират 12 индивидуални сесии в рамките на 6 месеца.

Групови/екипни коучинг сесии – подходящи за компании и екипи – брой на участниците до 15 души максимум. Могат да се планират като последователност от тематики за по-продължителен период от време. 

Менторската програма

Менторската програма е твоят най-уникален и смислен подарък, който можеш да направиш сам за себе си!
Програмата е индивидуална и изготвена специално за теб на база на твоите потребности, желания за развитие и цели. 
Тя включва в себе си всички възможни подходи, включително и коучинг и целта й е да те подкрепи наистина да станеш човека, който СИ в представите си. 

Индивидуални/екипни обучения и консултации

Индивидуални/екипни обучения и консултации – преди стартиране на работата с клиента и/или целия екип се прави индивидуален анализ на потребностите и се целеполага. Възможно е обучението/консултирането да се планира в рамките на няколко месеца, като резултатите изцяло зависят от индивидуалното темпо на работа и развитие на всеки, защото “аз мога да те заведа до извора, но не мога да пия водата вместо теб”.

Индивидуалните/екипни обучения са подходящи и като елементи от тийм билдинг активности.